Prawo

Nowe Rozporządzenie Sanitarne

Już jest, od dawna wyczekiwany, projekt Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych i odnowy biologicznej. Dlaczego od dawna wyczekiwany? Poprzednie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 2004 r. w sprawie szczegółowych wymagań sanitarnych, jakim powinny odpowiadać zakłady fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej (Dz. U. poz. 273) obowiązywało do dnia 1 stycznia 2012 r. Zatem mamy za sobą prawie 8 lat braku przepisów dotyczących szczegółowych wymagań sanitarnohigienicznych przy świadczeniu usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej.

Nowe Rozporządzenie jako remedium na aktualną sytuację epidemiologiczną?

Minister Zdrowia, analizując aktualną sytuację epidemiologiczną, zwrócił uwagę na niebezpieczeństwo szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi, pojawiającego się podczas świadczenia usług pozamedycznych w zakresie pielęgnacji i zdobienia ciała (usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej), powszechnie dostępnych dla ludności.

Związek zagrożeń z zabiegami przebiegającymi lub mogącymi przebiegać z naruszeniem ciągłości tkanek ludzkich.

Dostrzeżone przez Ministra Zdrowia zagrożenie szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi związane jest głównie z zabiegami przebiegającymi lub mogącymi przebiegać z naruszeniem ciągłości tkanek ludzkich, którym towarzyszy lub może towarzyszyć naruszenie bariery skóry i innych tkanek oraz z kontaktem uszkodzonej skóry lub śluzówek ze skażoną krwią lub wydzielinami i wydalinami człowieka np. surowicą czy śliną.

Do zagrożeń zalicza się w szczególności choroby:
– wirusowe zapalenie wątroby typu B (wzw B) – spowodowane zakażeniem wirusem HBV,
– wirusowe zapalenie wątroby typu C (wzw C) – wywołane zakażeniem wirusem HCV oraz
– zakażenie wirusem HIV.

Cel wprowadzenia nowego Rozporządzenia

W uzasadnieniu projektu czytamy, że określone w projekcie wymagania realizują główny cel, jakim jest zapobieganie zakażeniom oraz chorobom zakaźnym u ludzi przez zapewnienie należytego stanu sanitarnohigienicznego obiektów, w których są świadczone usługi fryzjerskie, kosmetyczne, tatuażu i odnowy biologicznej oraz higieniczne warunki świadczenia tych usług.

Rozwiązania zawarte w Rozporządzeniu pozwolą na zwiększenie bezpieczeństwa zdrowotnego usługobiorców i usługodawców, przez zapobieganie u źródła szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych. Jest to istotne ze względu na brak szczepień przeciw wielu chorobom zakaźnym.

Przyjęte rozwiązania mają być również skuteczne w odniesieniu do obniżenia ryzyka zakażenia grzybicą i wszawicą, mogącego wystąpić przy świadczeniu usług w zakresie pielęgnacji i upiększania ciała, przy braku odpowiedniego poziomu czystości miejsca, sprzętu, wyrobów, materiałów i narzędzi przeznaczonych do zabiegów.

Państwowa Inspekcja Sanitarna

Regulacja będzie miała zasięg ogólnokrajowy. Stanowić będzie podstawę do egzekwowania określonych wymagań przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, sprawujące nadzór sanitarny nad obiektami użyteczności publicznej prowadzącymi działalność w zakresie usług fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu i odnowy biologicznej. Nowa regulacja ma zminimalizować znacząco uznaniowość organów administracji, co ma miejsce ze względu na brak przepisów szczegółowych w tym obszarze.

W kolejnych wpisach znajdą Państwo odpowiedzi na następujące pytania:

  • kiedy Rozporządzenie sanitarne wejdzie w życie?
  • jakim obowiązkom mają sprostać gabinety beauty w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie Rozporządzenia?
  • ile będzie kosztować wdrożenie w życie Rozporządzenia sanitarnego przez gabinet?
  • jakie są wymagane kwalifikacje dla osób mających przeprowadzać sterylizację?
  • porównanie starych i projektowanych rozwiązań Rozporządzenia sanitarnego

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj blog “Prawo w gabinecie

Prawo w gabinecie - Prawnik dla kosmetologów

Tagi

Joanna Jachymiak-Rogala

Radca prawny, właścicielka kancelarii w Krakowie. Od początku pracy zawodowej specjalizuje się w problematyce prawa medycznego i zapewnia wsparcie m.in. firmom z branży medycznej oraz branży beauty. Autorka bloga prawowgabinecie.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Back to top button
Close